.............................................


(Back to frontpage)__
DamageColourMedley
A graffiti-related artshow/party at B32 ARTSPICE, Maastricht.Opened friday, 5. september 2008, 20.00h
Artists:
Unart303 (Düsseldorf / Germany)
Beach Boys (Cologne / Germany)
SocietyHatingCreations (Utrecht/Netherlands)
Collin van der Sluijs (Maastricht/Netherlands)If you speak some dutch, read what my fellow* curator Lene ter Haar stated:
*(actually i was hers)

Een toevallige maar serieus te nemen alliantie smeden artiesten uit Düsseldorf, Keulen, Utrecht en Maaastricht in de expositieruimte B32: het reageerbuis-kindje unart303, de burgerzonen Beach Boys, de chronisch subversieve S.H.C. en de lokaalheld Collin van der Sluijs. Hun eerste gezamenlijke project houdt het midden tussen in-house kunst en buitenhuis spel, kleur en schade, pret en vermaak.
Bij de Damage Colour Medley treffen artistieke visies op elkaar die vanuit eenzelfde inspiratie zijn gevoed, maar verschillende paden inslaan. Deze aaneenschakeling van visuele fragmenten versmelt populaire stijlen, eigenwijze posities en ongewone onderlinge collaboraties, waarbij de makers zich niet tot een bestaan als situationische erfgemanen beperken. Forever Asphaltkultur.


And enjoy some quotes from the artists themselves:

“Jouw veiligheidsmaatregelen voorzien ons van de tafel waarop wij dansen.
Probeer niet deze trein te stoppen – het is nutteloos. Wij zitten al in de bosjes te wachten.
Uitgenodigd om vermomd binnen te dringen, zijn wij zo aardig om deze witte kubus te ontsieren.
Terwijl de discoball draait boven de prikkeldraad,
Come and celebrate with us this dissidence on display -
Forever Asphaltkultur.” (Unart303)

“Red, yellow, green, black, white … chill, run, wait, hide … lights, darkness in the night, rising sun in the morning .. agree to a pact!” (Beach Boys)

“Een visuele reactie op onze hedendaagse consumptiemaatschappij.” (Collin van der Sluis)

“…” (Society Hating Creations)

.All text and statements taken from the official website.


_